Risicomanagement

Wat is een (fraude-)risicoanalyse?

Risicomanagement is een middel om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en -door er proactief mee om te gaan- beter te beheersen. De organisatie inventariseert risico’s en de gevolgen van de risico’s en verbindt er maatregelen aan. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s die de organisatie loopt, wil men deze voorkomen en de eventuele ernstige gevolgen ervan beperken.

Via een fraude-risicoanalyse wordt inzichtelijk welk belang de gemeenteraad, subcommissie, het college en de directieraad hecht aan een bedrijfscultuur die de nadruk legt op het belang van integriteit en ethisch handelen. De analyse maakt een permanent deel uit van het systeem van een organisatie en is gericht op welke beheersmaatregelen worden ingericht om deze risico’s te beperken. De fraude-risicoanalyse is dus echt maatwerk.

Waarom een (fraude-)risicoanalyse?

Op lokaal niveau nemen risico’s toe door de geschetste veranderende positie van de overheid. Risico’s moeten dan ook onderkend worden en niet ontkend. Voor een goed risicomanagement is het noodzakelijk inzicht te hebben in de risico’s die samenhangen met de gemeentelijke activiteiten en processen. De risico’s die betrekking hebben op fraude, corruptie en niet-integer gedrag verdienen bijzondere aandacht.

In tegenstelling tot hard controls zijn er ook beheersingsmaatregelen die minder goed te meten of te sturen zijn, omdat soft controls vooral betrekking hebben op (gedeelde) normen en waarden. Van belang is daarbij dat bepaalde normen en waarden en/of gewenst gedrag voor eenieder helder moeten zijn en onderschreven moeten worden.

Check de meerwaarde van deze tool met 6 vragen

De onderstaande vragen kunnen u helpen om te bepalen of het doen van een frauderisicoanalyse voor u zinvol is. Als u een of meerdere van de vragen in de onderstaande checklist met ‘nee’ moet beantwoorden dan kan het doen van een frauderisicoanalyse voor u zinvol zijn. Na beantwoording van de eerste vraag, verschijnt automatisch de tweede vraag.

1. Maken frauderisico’s onderdeel uit van het gemeente breed risicomanagement?
2. Kent u de kwetsbare onderdelen in uw organisatie?
3. Heeft u grip op de directie-bestuursfraude?
4. Heeft u zicht op de gelegenheid, druk en rationalisatie binnen uw organisatie?
5. Heeft u zicht op diverse cultuuraspecten binnen uw organisatie die van invloed kunnen zijn op de integriteit (soft controls)?
6. Treft u voldoende beheersmaatregelen om fraude tegen te gaan en integer gedag te bevorderen?
Bekijk de uitslag

U heeft het goed geregeld. Ga vooral zo door. U kunt de tool natuurlijk altijd vrijblijvend proberen.

U heeft nog niet alles onder controle. Dit betekent dat de tool u zou kunnen helpen.

U geeft meerdere keren aan dat u een vraag met 'nee' moet beantwoorden. Dit betekent dat u voor een uitdaging staat. Onze tool kan u helpen om inzicht te krijgen in uw probleem.
 

U heeft alle vragen met 'nee' beantwoord. Wij helpen u graag verder met onze tool. Maak een afspraak met onze adviseur voor extra uitleg over de tool.

Voor wie is het interessant?

Zicht op de frauderisico’s is belangrijk voor het bestuur van de gemeente om hier vervolgens beheersmaatregelen op in te stellen. Het bestuur van de gemeente bestaat uit het College van Burgemeester en Wethouders en de Raad.

Wanneer voor u interessant?

De onderstaande vragen zijn voor gemeenten aanleiding geweest om een (gedetailleerde) fraude-risicoanalyse te maken:

  1. Maken frauderisico’s onderdeel uit van het gemeente breed risicomanagement?
  2. Kent u de kwetsbare onderdelen in uw organisatie?
  3. Heeft u grip of de directie- bestuursfraude?
  4. Heeft u zicht op de gelegenheid, druk en rationalisatie binnen uw organisatie?
  5. Heeft u zicht op diverse cultuuraspecten binnen uw organisatie die van invloed kunnen zijn op de integriteit (soft controls)?
  6. Treft u voldoende beheersmaatregelen om fraude tegen te gaan en integer gedag te bevorderen?

Downloaden zonder registratie

Door het downloaden van een of meerdere bestanden gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van i-Kompas. Kijk hier voor meer informatie. U download de bestanden kosteloos en zonder registratie!

Welke organisaties gingen u voor?

  • Tilburg
  • Helmond
  • Valkenswaard

Contact

Neem voor meer informatie over deze tool contact op met Aad Scheepers
aad.scheepers@adlasz.nl
06-23379226

Het is mogelijk om de tool via een videoverbinding (bijvoorbeeld Teams) met onze adviseur door te nemen. Neem contact op en plan een afspraak voor persoonlijke uitleg over deze tool. 

Informeer uw netwerk

Bent u tevreden over i-kompas en heeft de tool u geholpen bij uw vraagstuk? Informeer uw netwerk over deze website. Wij stellen het op prijs als u op uw linkedinpagina een positieve recensie plaatst. We hopen zoveel mogelijk professionals in de publieke sector te bereiken met onze gratis tools. 

Ga naar Linkedin