Gebruik i-Kompas

Copyright Notice


© Copyright 2020 Adlasz B.V. en Arena Consulting Group

Alle rechten op de i-Kompas tools zijn voorbehouden aan Adlasz B.V. en Arena Consulting Group. Niets uit dit document mag worden gebruikt, verveelvoudigd openbaar gemaakt, gewijzigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adlasz B.V. en Arena Consulting Group.

Aansprakelijkheidsbeperking


Hoewel aan de totstandkoming van het i-Kompas de uiterste zorg is besteed, aanvaarden Adlasz B.V. en Arena Consulting Group geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, voor onjuist gebruik, voor gebruik voor een ander doel, noch voor de gevolgen hiervan.

Licentievoorwaarden


Aan het gebruik van de website i-Kompas zijn de hierna volgende licentievoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze licentievoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Lees meer

Pricacy statement


De privacy van de bezoekers op de websites van Adlasz B.V. en Arena Consulting Group is zeer belangrijk voor ons. Wij realiseren ons ook dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor u belangrijk is. Adlasz B.V. en Arena Consulting Group respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om te kunnen reageren op uw contactverzoek en om uw aanmelding voor onze nieuwsbrief te verwerken. Wij verzamelen hiertoe alleen uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Verder zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Adlasz B.V. en Arena Consulting Group verkopen uw persoonlijke gegevens dus niet aan derden. Daarnaast gebruiken wij Google Analytics alleen voor analytische doeleinden, namelijk het bijhouden van geanonimiseerde bezoekersstatistieken. Als u meer informatie wenst over de privacy op deze website (www.i-kompas.nl) stuur dan een e-mail: info@adlasz.nl.