Jeugdkompas

Wat is het jeugdkompas?

Veel gemeenten hebben te kampen met tekorten op het sociaal domein met een groot accent op het jeugdbudget. De signalen zijn overduidelijk en veelal wordt gereageerd met beleidsmatige oplossingen. De vraag is echter of het daarin ‘alleen’ gezocht moet worden. Een ander belangrijk aspect is de bedrijfsvoering. In onze praktijk zien we dat dat een ondergeschoven kindje is in het sociaal domein. Zijn de processen op orde? Verzamelen we de juiste data? En doen we daar de juiste dingen mee? Weten we welke zorg voor welke bedragen is toegekend en uitgenut? Weten we welke kosten nog in de pijplijn zitten? Vragen waarop niet zondermeer een antwoord te geven is en ook vaak als minder relevant worden beschouwd.

Waarom het Jeugdkompas?

Uit onze praktijk is gebleken dat bij het juiste inzicht in de cijfers, een adequate dataverzameling met dito gebruik, een goed ingerichte en niet te omzeilen ICT-omgeving, deugdelijke processen en procedures met de financiële vinger aan de pols, verrassende resultaten te behalen zijn. Door het inzicht kan gericht gestuurd worden en kunnen alle stakeholders bediend worden met de juiste informatie en inzichten. Het jeugdkompas biedt u instrumenten om daar invulling aan te geven.

Voor wie interessant

 • Wethouder social domein
 • Programmamanagers social domein
 • Afdelingshoofden sociale zaken
 • Concerncontroller
 • Hoofd financiën

Check de meerwaarde van deze tool met 7 vragen

De onderstaande vragen kunnen u helpen om te bepalen het Jeugdkompas voor u interessant is. Als u een of meerdere van de vragen in de onderstaande checklist met ‘nee’ moet beantwoorden dan kan het Jeugdkompas voor u interessant zijn. Na beantwoording van de eerste vraag, verschijnt automatisch de tweede vraag.

1. Kunt u de kosten voor jeugd goed voorspellen?
2. Heeft u op tijd zicht op de verwachtte kosten op basis van de facturatie van zorginstellingen?
3. Kunt u zich gemakkelijk verantwoorden over het gevoerde beleid?
4. Geeft het operationeel proces een adequate uitvoering aan beleidsvoornemens?
5. Is de financiële afdeling voldoende betrokken bij het beheer van het Jeugdbudget?
6. Weet u aan welke aspecten u moet denken voor een dergelijke aanpak gericht op een goed beheer op het jeugdbudget?
7. Weet u hoe u het bovenstaande projectmatig aanpakt en hoe u dit vertaalt in verbeterpunten naar de lijnorganisatie?
Bekijk de uitslag

U heeft het goed geregeld. Ga vooral zo door. U kunt de tool natuurlijk altijd vrijblijvend proberen.

U heeft nog niet alles onder controle. Dit betekent dat de tool u zou kunnen helpen.

U geeft meerdere keren aan dat u een vraag met 'nee' moet beantwoorden. Dit betekent dat u voor een uitdaging staat. Onze tool kan u helpen om inzicht te krijgen in uw probleem.

U heeft alle vragen met 'nee' beantwoord. Wij helpen u graag verder met onze tool. Maak een afspraak met onze adviseur voor extra uitleg over de tool.

Wanneer voor u interessant?

Onderstaande vragen zijn voor gemeenten aanleiding geweest om klantreizen te maken in het sociaal domein:

 1. Het voorspellen van de kosten voor de jeugd is telkens een grote inspanning; kan dat niet anders?
 2. De zorginstellingen factureren laat, kan ik niet eerder zicht hebben op de te verwachten kosten?
 3. Achteraf blijkt dat ik me niet kan verantwoorden over het gevoerde beleid; hoe kan dat efficiënter en effectiever?
 4. Het operationeel proces geeft geen adequate uitvoering aan de beleidsvoornemens. Hoe krijgen we beleid en uitvoering verbonden?
 5. De financiële afdeling is onvoldoende betrokken bij het beheer van het jeugdbudget en wordt achteraf met de gevolgen geconfronteerd. Hoe kunnen we dit meer verbinden?
 6. Aan welke aspecten moet ik eigenlijk denken voor een degelijke aanpak gericht op een goed beheer op het jeugdbudget?
 7. Hoe pak ik dit projectmatig aan en hoe vertaal ik de verbeterpunten naar de lijnorganisatie?

Zelf aan de slag

Om zelf aan de slag te gaan met het beheer van het jeugdbudget, hebben we de volgende downloads klaargezet:

 • Korte uiteenzetting van het Jeugdkompas: wat is het en wat kan het?
  (hierin zijn voorbeelden opgenomen van de quickscan bedrijfsvoering en het datamodel voor informatievoorziening en het doen van prognoses; deze excelmodellen zijn te complex en moeten op maat gemaakt worden en kunnen derhalve niet ter beschikking worden gesteld.)
 • Factsheet Jeugd met een voorgestelde integrale aanpak.
 • Handreiking projectplan ‘verbetering bedrijfsvoering jeugdhulp’, met de volgende bijlagen:
  • Format voor een startdocument verbetering bedrijfsvoering
  • Format implementatiedeelplan verbetering bedrijfsvoering
  • Format integraal implementatieplan verbetering bedrijfsvoering
  • Voorbeeld van een projectplanning

We horen graag van u of u met deze downloads aan de slag kunt. Aanvullende suggesties zijn altijd welkom.

Downloaden zonder registratie

Door het downloaden van een of meerdere bestanden gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van i-Kompas. Kijk hier voor meer informatie. U download de bestanden kosteloos en zonder registratie!

Welke organisaties gingen u voor?

Onderstaand hebben we een aantal gemeenten en regio’s genoemd die met het jeugdkompas aan de slag zijn gegaan. Daarbij hebben we ook vermeld voor welk onderwerp ze dat hebben gedaan.

Gemeenten

 

Steenbergen

Opschonen van de bestanden in de zorgapplicatie

Reken- en prognosemodel jeugd

Projectmatige aanpak verbetering bedrijfsvoering

Ondersteuning periodieke doorrekening jeugdbudget

Hulst

Reken- en prognosemodel jeugd

Projectmatige aanpak verbetering bedrijfsvoering

Moerdijk

Reken- en prognosemodel jeugd

Quick scan op dataverzameling zorgapplicatie

Etten-Leur

Reken- en prognosemodel jeugd

Schouwen-Duiveland

Reken- en prognosemodel jeugd

Quick scan kwaliteit bedrijfsvoering

Quick scan op dataverzameling zorgapplicatie

Contact

Heeft u vragen en wilt u graag meer weten over het jeugdkompas en hoe dit instrument uw organisatie kan helpen, neem dan contact op met één van onze adviseurs:

Tarik Moudrous, tarik.moudrous@adlasz.nl
Roel Korsmit, roel.Korsmit@adlasz.nl

Het is mogelijk om de tool via een videoverbinding (bijvoorbeeld Teams) met onze adviseur door te nemen. Neem contact op en plan een afspraak voor persoonlijke uitleg over deze tool.

Informeer uw netwerk

Bent u tevreden over i-kompas en heeft de tool u geholpen bij uw vraagstuk? Informeer uw netwerk over deze website. Wij stellen het op prijs als u op uw linkedinpagina een positieve recensie plaatst. We hopen zoveel mogelijk professionals in de publieke sector te bereiken met onze gratis tools. 

Ga naar Linkedin