Integraal sociaal domein

Wat is Integraal sociaal domein, van beleid naar uitvoering?

De interactieve methodiek ‘Integraal sociaal domein, van beleid naar uitvoering’ ondersteunt het proces tot een integrale en flexibele organisatie van het sociaal domein die volledig aansluit bij uw doelstellingen en ambities. Niet alleen op de tekentafel maar ook in de praktijk. Met onze bouwtekening wordt het speelveld en de met elkaar samenhangende taken binnen dat speelveld inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt tevens inzichtelijk gemaakt hoe een en ander met elkaar in verband staat en hoe de aansturing plaatsvindt. De bouwtekening valt uiteen in twee onderdelen:

 • Het dienstverleningsmodel: Door middel van een clustering van taken wordt invulling gegeven aan de clusters die uitvoering geven aan het sociaal domein of onderdelen daarvan. Het dienstverleningsmodel bestaat uit die onderdelen ‘voor de toegang (voorveld)’, ‘de toegang zelf’ en ‘achter de toegang (achterveld)’.
 • Het sturingsmodel: In het sturingsmodel wordt invulling gegeven aan de sturing van de gekozen inrichting in het dienstverleningsmodel.

Waarom Integraal sociaal domein, van beleid naar uitvoering?

De transformatie in het sociaal domein noodzaakt het lokaal bestuur om gevestigde denkpatronen te doorbreken. Flexibel en tegelijkertijd integraal organiseren door middel van de bouwtekening kan leiden tot:

 • Regie en overzicht voor de gemeente;
 • Kostenbesparing door afstemming en vergroting efficiency (voorkomen van dubbel werk);
 • Kostenbesparing door innovatie (samen nieuwe specialistische voorzieningen ontwikkelen)
 • Versterking van preventie door meer samenhang en regie in de trajecten;
 • Betere dienstverlening aan inwoners dankzij één gezamenlijke toegang tot de voorzieningen.

Tevens wordt door onze bouwtekening duidelijk welke ruimte de huidige beleidskaders bieden, wat financiële gevolgen zijn van een aanpak zonder verkokering, welke verbindingen met ketenpartners juist zijn, hoe verbindingen tot stand komen en of de bestaande structuren hiervoor geschikt zijn.

Check de meerwaarde van deze tool met 6 vragen

De onderstaande vragen kunnen u helpen om te bepalen of het doen van een frauderisicoanalyse voor u zinvol is. Als u een of meerdere van de vragen in de onderstaande checklist met ‘ja’ moet beantwoorden dan kan het maken van een Bouwtekening integraal sociaal domein voor u zinvol zijn. Na beantwoording van de eerste vraag, verschijnt automatisch de tweede vraag.

1. Bestaat er een risico dat de opdracht mislukt met huidige contractanten?
2. Hebben de 3 D’s een grote impact op de gemeente?
3. Is er een kans dat de opdracht niet binnen de bestaande financiële kaders uitgevoerd kan worden?
4. Bestaat het risico dat de opdracht mislukt zonder opschaling?
5. Is er een kans dat rol/beleid van uitvoerders elkaar overlapt?
6. Risico dat vroeg signalering mislukt?
Bekijk de uitslag

U heeft het goed geregeld. Ga vooral zo door. U kunt de tool natuurlijk altijd vrijblijvend proberen.

U heeft nog niet alles onder controle. Dit betekent dat de tool u zou kunnen helpen.

U geeft meerdere keren aan dat u een vraag met 'nee' moet beantwoorden. Dit betekent dat u voor een uitdaging staat. Onze tool kan u helpen om inzicht te krijgen in uw probleem.

U heeft alle vragen met 'nee' beantwoord. Wij helpen u graag verder met onze tool. Maak een afspraak met onze adviseur voor extra uitleg over de tool.

Voor wie is het interessant?

 • Wethouder sociaal domein
 • Programmamanagers sociaal domein
 • Afdelingshoofden sociale zaken
 • Concerncontroller
 • Hoofd financiën

Downloaden zonder registratie

Door het downloaden van een of meerdere bestanden gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van i-Kompas. Kijk hier voor meer informatie. U download de bestanden kosteloos en zonder registratie!

Welke gemeenten gingen u voor?

 • Schouwen Duiveland
 • Steenbergen
 • Hulst
 • Samenwerkende gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp
 • Samenwerkende gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek
 • Gemeente Overbetuwe (alleen Participatiewet)

Contact

Neem voor meer informatie over deze tool contact op met Roel Korsmit
Roel.korsmit@adlasz.nl
06-23379327

Het is mogelijk om de tool via een videoverbinding (bijvoorbeeld Teams) met onze adviseur door te nemen. Neem contact op en plan een afspraak voor persoonlijke uitleg over deze tool.

Informeer uw netwerk

Bent u tevreden over i-kompas en heeft de tool u geholpen bij uw vraagstuk? Informeer uw netwerk over deze website. Wij stellen het op prijs als u op uw linkedinpagina een positieve recensie plaatst. We hopen zoveel mogelijk professionals in de publieke sector te bereiken met onze gratis tools. 

Ga naar Linkedin