Wet Inburgering

Check de meerwaarde van deze tool met 5 vragen

De volgende vragen kunnen u helpen om te bepalen of het interessant is om alvast in de geest van de nieuwe Wet inburgering aan de slag te gaan. Na beantwoording van de eerste vraag, verschijnt automatisch de tweede vraag.

1. Wilt u helder krijgen wat nieuwe Wet inburgering voor uw organisatie betekent?
2. Wilt u weten wat het betekent om een PIP te maken?
3. Wilt u de dienstverlening richting vergunningverleners op orde brengen?
4. Wilt u weten hoe u de samenwerking tussen ketenpartners kunt verbeteren in relatie tot de doelgroep vergunninghouders?
5. Wilt u weten hoe u de casusregie voor vergunninghouders kunt organiseren?
Bekijk de uitslag

U geeft op alle vragen als antwoord 'ja'. Dit betekent dat de tools voor u interessant zijn. Wij adviseren u om er alvast mee aan de slag te gaan. 

U geeft op meerdere vragen als antwoord ‘ja’. Wij adviseren u de mogelijkheden van de downloads te bekijken.

U geeft meerdere vragen als antwoord 'nee'. Dit betekent dat u nog niet actief bezig bent om u voor te bereiden op de nieuwe Wet inburgering. Deze gaat 1-7-2021 van start. Wellicht dat onze downloads u in de toekomst kunnen helpen. 

Welke publieke organisaties gingen u voor?

De gemeenten Nuenen, Son en Breugel, Best, Boxtel, Oirschot en St. Michielsgestel ontwikkelden samen met de WSD-Groep uit Boxtel en Arena Consulting een aantal tools in de geest van de nieuwe Wet Inburgering. Deze gemeenten hebben hier al ervaring mee opgedaan. Het betreft de volgende tools:

 • Een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Het is als ware de voorloper van een PIP. Kenmerken van het POP zijn:
 1. De nieuwkomer en een daarvoor aangestelde POP-consulent maken samen het POP.
 2. Een POP raakt alle onderdelen van het sociaal domein. De volgende onderwerpen komen aan de orde in het POP: Inburgering, Taal, Educatie, Werk, Inkomen, Meedoen, Gezondheid.
 3. In het POP worden doelen afgesproken en acties.
 4. De nieuwkomer wordt op basis van het plan gestimuleerd om zelf acties in gang te zetten in samenspraak met ketenpartners.
 5. De POP-consulent bewaakt samen met de nieuwkomer de voortgang.
 6.  Ketenpartners en consulent bewaken samen met de vergunninghouder de voortgang.
 7. Het adagium van 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur wordt met een POP in de praktijk gebracht.
 • Een proces voor de totstandkoming van een POP.
   
 • Een klantreis voor een nieuwkomer.
  In deze klantreis is samen met de ketenpartners in beeld gebracht hoe de dienstverlening is ingericht. Een klantreis is een prima startpunt voor het (opnieuw) vormgeven van de regierol van gemeenten in relatie tot nieuwkomers. (Zie hier onze tool klantreizen)

Contact

Neem voor meer informatie over deze tool contact op met Ronald van den Boom.
boom@arenaconsulting.nl
06-51054079

Het is mogelijk om de tool via een videoverbinding (bijvoorbeeld Teams) met onze adviseur door te nemen. Neem contact op en plan een afspraak voor persoonlijke uitleg over deze tool. 

Downloaden zonder registratie

Door het downloaden van een of meerdere bestanden gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van i-Kompas. Kijk hier voor meer informatie. U download de bestanden kosteloos en zonder registratie!

We hebben deze tools, met toestemming van de WSD-Groep, voor u klaargezet. Onder leiding van de WSD-Groep worden momenteel twee landelijke pilots uitgewerkt. Het betreft de pilot ‘Brede Intake en PIP’ en de pilot ‘Z-route’.