Budgettool Participatiewet

Wat kunt u met behulp van de Budgettool Participatiewet?

De budgettool geeft u in één oogopslag inzicht in al uw budgetten voor het uitvoeren van werk- en re-integratietaken op grond van de participatiewet van de afgelopen jaren en de komende vijf jaar. Ook krijgt u zicht op het aandeel van uw gemeente in de verschillende budgetten en de wijze waarop dit tot stand komt. Tot slot kunt u het budget van uw gemeente vergelijken met gemeenten in Nederland of in uw regio die u zelf kunt kiezen.

Waarom de Budgettool Participatiewet?

De doelgroep waarvoor de gemeente op grond van de Participatiewet verantwoordelijk is, wordt steeds groter en de budgetten zijn krap. De budgetten die uw gemeente uit allerlei bronnen ontvangt voor werk en re-integratie op grond van de Participatiewet behoren wettelijk tot een ‘ongedeeld’ budget dat naar eigen inzicht van de gemeente besteed mag worden. Daarom is integraal zicht op deze budgetten belangrijk. De uitkomsten ondersteunen u bij het opstellen van uw meerjarenbegroting. Daarnaast bieden de tools een analyse van het verloop van het aandeel van uw gemeenten in de macrobudgetten van de Participatiewet.

De Budgettool Participatiewet ondersteunt uw financieel inzicht. Het laat zien welke middelen u tot uw beschikking hebt.

Burgers en toezichthouders kijken steeds meer naar de effectiviteit van inzet van middelen en verwachten van uw organisatie dat u ‘in control’ bent. Voor het ‘in control’ komen en blijven in het participatiedomein zijn zicht op financiën, efficiency en effectiviteit van beleid sleutelbegrippen. De budgettool biedt inzicht in de middelen die u voor werk en re-integratie beschikbaar hebt nu en in de komende jaren. Voor een verdere doorrekening en analyse van de effectiviteit van uw beleid in het participatiedomein kunt u gebruikmaken van het SZ Kompas.

Check de meerwaarde van deze tool met 5 vragen

De onderstaande vragen kunnen u helpen om te bepalen of de Participatiewet budgettool voor u interessant is. Als u een of meerdere van de vragen in de onderstaande checklist met ‘nee’ moet beantwoorden dan kan de Participatiewet budgettool voor u interessant zijn. Na beantwoording van de eerste vraag, verschijnt automatisch de tweede vraag.

1. Heeft u integraal zicht op de verwachtte re-integratiebudgetten van de Participatiewet voor komende jaren?
2. Hebt u in één oogopslag zicht op de taakstelling en gerealiseerde beschut werk plekken?
3. Heeft u zicht op het aandeel van uw organisatie* in de macrobudgetten van de Participatiewet?
4. Hebben collegeleden en raadsleden inzage in de budgetten van de afgelopen en komende jaren?
5. Weet u hoe het budget van uw organisatie zich verhoudt tot vergelijkbare gemeenten in Nederland of uw regio?
Bekijk de uitslag

U heeft het goed geregeld. Ga vooral zo door. U kunt de tool natuurlijk altijd vrijblijvend proberen.

U heeft nog niet alles onder controle. Dit betekent dat de tool u zou kunnen helpen.
 

U geeft meerdere keren aan dat u een vraag met 'nee' moet beantwoorden. Dit betekent dat u voor een uitdaging staat. Onze tool kan u helpen om inzicht te krijgen in uw probleem.

U heeft alle vragen met 'nee' beantwoord. Wij helpen u graag verder met onze tool. Maak een afspraak met onze adviseur voor extra uitleg over de tool.

Wanneer voor u interessant?

U kunt de Participatiewet Budgettool bijvoorbeeld gebruiken voor :

  1. De meerjarenbegroting;
  2. Ondersteuning bij het aanvragen van de Vangnetuitkering;
  3. Het college en raadsleden integraal inzage te geven in de budgetten – van afgelopen jaren en voor de gemeente komende 5 jaar - voor bijvoorbeeld het accorderen van beleidskeuzes;
  4. Inzicht in de mate waarin het budget van uw gemeente zich verhoudt tot door u zelf te kiezen gemeenten.

Doelgroep waarvoor de BUIG-tool interessant is:

  • Sociale diensten;
  • Gemeenten / gemeenschappelijke regelingen;

Praktijkvoorbeelden, welke gemeenten gingen u voor?

Voorbeeld 1

“Al jaren heb ik een tekort op mijn (BUIG-)bijstandsbudget. Nu voor het 4e jaar op rij vraag ik een vangnetuitkering aan bij het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Kan dit niet anders?”

Voorbeeld 2

“Vorige week heb ik voor de 2e keer dit jaar in een collegevergadering moeten aangeven waarom mijn Sociale Dienst tekorten heeft op het BUIG-budget. Probleem: de kosten blijken hoger uit te vallen, dan we bij de begroting 2020 en bij de tussentijdse rapportage in het voorjaar hadden ingeschat. Ik kan onvoldoende aan mijn wethouders aantonen of dit ligt aan een stijging van mijn uitkeringsbestand of aan de stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs in mijn gemeente.”

Downloaden zonder registratie

Door het downloaden van een of meerdere bestanden gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van i-Kompas. Kijk hier voor meer informatie. U download de bestanden kosteloos en zonder registratie!

Welke organisaties gingen u voor?

De budgettool Participatiewet zijn onder meer gebruikt door de gemeenten: 

Zevenaar, Duiven en Westervoort (RSD de Liemers), Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden (Werk en Inkomen Lekstroom), Weesp, Stichtse Vecht.

Contact

Heeft u vragen en wilt u graag meer weten over de budgettool Participatiewet en hoe dit instrument uw organisatie kunnen helpen bij het bijsturen van uw resultaat, neem dan contact op met één van onze adviseurs:

Jan-Dirk de Goeij, 06-23830588 of Jan-Dirk.deGoeij@adlasz.nl
Roel Baakman, 06-18723540 of Roel.Baakman@adlasz.nl

Het is mogelijk om de tool via een videoverbinding (bijvoorbeeld Teams) met onze adviseur door te nemen. Neem contact op en plan een afspraak voor persoonlijke uitleg over deze tool. 

Informeer uw netwerk

Bent u tevreden over i-kompas en heeft de tool u geholpen bij uw vraagstuk? Informeer uw netwerk over deze website. Wij stellen het op prijs als u op uw linkedinpagina een positieve recensie plaatst. We hopen zoveel mogelijk professionals in de publieke sector te bereiken met onze gratis tools. 

Ga naar Linkedin