Bepalen detacheringstarief

Check de meerwaarde van deze tool met 6 vragen

Als u een of meerdere van de vragen in de onderstaande checklist met ‘ja’ moet beantwoorden dan kan het inrichten van een detacheringsfaciliteit voor u zinvol zijn. Na beantwoording van de eerste vraag, verschijnt automatisch de tweede vraag.

1. Heeft u de wens de doelgroepen van de P-wet, inclusief de Wsw, integraal te benaderen, maar het ontbreekt u aan het juiste inzicht hoe dit te doen?
2. Bestaat het risico dat diverse publieke instellingen zowel onderling als met de private markt concurreren?
3. Bestaat het risico dat u arbeid aanbiedt onder de bijbehorende kostprijs of dat u geen zicht op de kostprijs heeft?
4. Heeft u onvoldoende inzicht in de aard en omvang van de begeleidingsbehoefte en wilt u dit verder concretiseren?
5. Heeft u de intentie de huidige infrastructuur voor arbeidsontwikkeling meer inclusief te maken?
6. Wilt u de P-wet integraal (ook financieel) stuurbaar maken?
Bekijk de uitslag

U heeft alle vragen met 'nee' beantwoord. U heeft het goed geregeld. Ga vooral zo door. U kunt de tool natuurlijk altijd vrijblijvend proberen. 

U geeft meerdere keren aan dat u een vraag met 'ja' moet beantwoorden. Dit betekent dat het inrichten van een detacheringsfaciliteit voor u zinvol kan zijn.

Wij adviseren u om de bestanden gratis -zonder registratie- te downloaden en door te lezen. Wij denken dat het inrichten van een detacheringsfaciliteit zinvol voor u kan zijn.

U heeft alle vragen met 'ja' beantwoord. Wij helpen u graag verder. Download gratis de bestanden en maak eventueel een afspraak met onze adviseur voor extra uitleg.

Online rekentool gebruiken

Met deze online rekentool beogen wij een uniform rekenmodel ter beschikking te stellen voor het bepalen van een detacheringstarief.

Bezoek de webbased toepassing voor het bepalen van een detacheringstarief: www.pdetarekentool.nl

Welke gemeenten gingen u voor?

  • Pilotorganisaties:
    • Diamant-groep te Tilburg (SW-bedrijf)
    • Sociale Dienst Drechtsteden te Dordrecht
  • De resultaten van het onderzoek zijn in de zomer 2020 gepubliceerd. Voor zover wij kunnen overzien, zijn er geen gemeenten en/of SW-bedrijven met een dergelijke (financiële) sturing op dit moment. Wij gaan graag voor u aan de slag.

Contact

Neem voor meer informatie over deze tool contact op met Roel Korsmit:

Het is mogelijk om de tool via een videoverbinding (bijvoorbeeld Teams) met onze adviseur door te nemen. Neem contact op en plan een afspraak voor persoonlijke uitleg over deze tool.

Downloaden zonder registratie

Door het downloaden van een of meerdere bestanden gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van i-Kompas. Kijk hier voor meer informatie. U download de bestanden kosteloos en zonder registratie!