BUIG budgettool

Wat kunt u met behulp van de BUIG budgettool?

De budgettool geeft u inzicht in de ontwikkeling van de kosten, het budget en het resultaat van BUIG over de afgelopen jaren en geeft een prognose van het budget voor komende 4 jaren op basis van het aandeel van uw gemeente in het macrobudget BUIG in 2020.

Ook geeft de budgettool direct inzicht in de mogelijkheid en omvang van een door u aan te vragen vangnetuitkering Participatiewet voor 2019 en 2020.

Waarom de BUIG budgettool?

De doelgroep waarvoor de gemeente op grond van de Participatiewet verantwoordelijk is wordt steeds groter en de budgetten zijn krap. Deze budgettool heeft meerwaarde omdat met deze tool ook naar de verwachte budgetten voor komende jaren wordt gekeken. Dit geeft u een globaal inzicht in de financiële situatie voor de komende jaren. De uitkomsten ondersteunen u bij het opstellen van uw meerjarenbegroting 2020-2024. Daarnaast biedt de tool een analyse van het verloop van het aandeel van uw gemeenten in de macrobudget BUIG en het resultaat op de BUIG in de afgelopen jaren.

De BUIG budgettool geeft u financieel inzicht. Het laat zien of uw participatiebeleid in de laatste jaren effectief en efficiënt is gebleken. De tool geeft een doorkijk naar komende jaren.

Burgers en toezichthouders kijken steeds meer naar de effectiviteit van inzet van middelen en verwachten van uw organisatie dat u ‘in control’ bent. De budgettool geeft inzicht in de financiële situatie van u gemeente nu en in de toekomst. Voor het ‘in control’ komen en blijven in het participatiedomein zijn zicht op financiën, efficiency en effectiviteit van beleid sleutelbegrippen. De budgettool biedt een basisinzicht in de financiële resultaten van uw beleid in de verleden en de komende vier jaar. Voor een verdere doorrekening en analyse van de effectiviteit van uw beleid in het participatiedomein kunt u gebruikmaken van het SZ Kompas.

Check de meerwaarde van deze tool met 6 vragen

De onderstaande vragen kunnen u helpen om te bepalen of de BUIG budgettool voor u interessant is. Als u een of meerdere van de vragen in de onderstaande checklist met ‘nee’ moet beantwoorden dan kan de BUIG budgettool voor u interessant zijn. Na beantwoording van de eerste vraag, verschijnt automatisch de tweede vraag.

1. Heeft u zicht op de verwachtte budgetten voor komende jaren?
2. Heeft u zicht op de financiën, efficiency en effectiviteit van beleid op participatiedomein?
3. Heeft u zicht op het aandeel van uw organisatie* in het macrobudget BUIG?
4. Hebben collegeleden en raadsleden inzage in de budgetten van de afgelopen en komende vier jaar?
5. Heeft u in één oogopslag zicht op de tekorten en overschotten van afgelopen jaren?
6. Weet u hoe het tekort van uw organisatie zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde en overige gemeenten in Nederland?
Bekijk de uitslag

U heeft het goed geregeld. Ga vooral zo door. U kunt de tool natuurlijk altijd vrijblijvend proberen.

U heeft nog niet alles onder controle. Dit betekent dat de tool u zou kunnen helpen.
 

U geeft meerdere keren aan dat u een vraag met 'nee' moet beantwoorden. Dit betekent dat u voor een uitdaging staat. Onze tool kan u helpen om inzicht te krijgen in uw probleem.

U heeft alle vragen met 'nee' beantwoord. Wij helpen u graag verder met onze tool. Maak een afspraak met onze adviseur voor extra uitleg over de tool.

Wanneer voor u interessant?

U kunt de BUIG budgettool bijvoorbeeld gebruiken voor :

 1. de meerjarenbegroting;
 2. ondersteuning bij het aanvragen van de Vangnetuitkering;
 3. het college en raadsleden inzage te geven in de budgetten – van afgelopen jaren en voor de gemeente komende 4 jaar - voor bijvoorbeeld het accorderen van beleidskeuzes;
 4. het in één oogopslag laten zien welke financiële resultaten afgelopen jaren zijn geboekt en een overzicht geven van de tekorten of overschotten. Daarbij wordt ook inzicht gegeven in de mate waarin het tekort en budget(aandeel) van uw gemeente zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde en overige gemeenten in Nederland

Doelgroep waarvoor de BUIG-tool interessant is:

 • Sociale diensten;
 • Gemeenten / gemeenschappelijke regelingen;

Praktijkvoorbeelden

Voorbeeld 1

“Al jaren heb ik een tekort op mijn (BUIG-)bijstandsbudget. Nu voor het 4e jaar op rij vraag ik een vangnetuitkering aan bij het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Kan dit niet anders?”

Voorbeeld 2

“Vorige week heb ik voor de 2e keer dit jaar in een collegevergadering moeten aangeven waarom mijn Sociale Dienst tekorten heeft op het BUIG-budget. Probleem: de kosten blijken hoger uit te vallen, dan we bij de begroting 2020 en bij de tussentijdse rapportage in het voorjaar hadden ingeschat. Ik kan onvoldoende aan mijn wethouders aantonen of dit ligt aan een stijging van mijn uitkeringsbestand of aan de stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs in mijn gemeente.”

Downloaden zonder registratie

Door het downloaden van een of meerdere bestanden gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van i-Kompas. Kijk hier voor meer informatie. U download de bestanden kosteloos en zonder registratie!

Welke organisaties gingen u voor?

Het BUIG Budgettool is Onder meer gebruikt door de gemeenten:

 1. Zevenaar
 2. Duiven en Westervoort (RSD de Liemers)
 3. Huizen
 4. Blaricum
 5. Eemnes en Laren
 6. Nieuwegein
 7. Houten
 8. IJsselstein
 9. Lopik en Vijfheerenlanden (Werk en Inkomen Lekstroom)
 10. Weesp
 11. Stichtse Vecht

Contact

Heeft u vragen of wilt u graag meer weten over de BUIG budgettool en hoe dit instrument uw organisatie kan helpen bij het bijsturen van uw resultaat? Neem dan contact op met één van onze adviseurs:

Jan-Dirk de Goeij, 06-23830588 of Jan-Dirk.deGoeij@adlasz.nl
Roel Baakman, 06-18723540 of Roel.Baakman@adlasz.nl

Het is mogelijk om de tool via een videoverbinding (bijvoorbeeld Teams) met onze adviseur door te nemen. Neem contact op en plan een afspraak voor persoonlijke uitleg over deze tool. 

Informeer uw netwerk

Bent u tevreden over i-kompas en heeft de tool u geholpen bij uw vraagstuk? Informeer uw netwerk over deze website. Wij stellen het op prijs als u op uw linkedinpagina een positieve recensie plaatst. We hopen zoveel mogelijk professionals in de publieke sector te bereiken met onze gratis tools. 

Ga naar Linkedin