Tozo risicoscan

Wat kunt u met behulp van de Tozo risicoscan?

De Tozo risicoscan is een middel om op een gestructureerde manier te toetsen of voldoende maatregelen in de bedrijfsvoering zijn genomen. Dit om risico’s die verbonden zijn aan de uitvoering van de Tozo te beheersen. Door hier al in een vroeg stadium over na te denken, kan men voorkomen dat risico’s zich in de toekomst materialiseren en mogelijk ernstige gevolgen hebben.

Waarom de Tozo risicoscan?

De Corona Crisis treft zelfstandig ondernemers zoals ZZP-ers keihard. Daarom heeft het rijk met grote snelheid regelingen ‘in elkaar gedraaid’ waarvan gemeenten er ook een moeten uitvoeren: De ‘Tijdelijke regeling Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers’. Burgers moeten snel geholpen worden en gemeenten worden volledig gecompenseerd voor de financiële gevolgen, zo luidt het credo. Maar is dat wel echt zo? Zijn er verder geen addertjes onder het gras? De Tozo risicoscan geeft u inzicht in de mate waarin de gemeente voldoende maatregelen in de bedrijfsvoering heeft genomen om belangrijke risico’s te beheersen.

Voor wie interessant?

  • Wethouder sociaal domein
  • Programmamanagers sociaal domein
  • Projectleiders Tozo
  • Afdelingshoofden sociale zaken
  • Concerncontroller
  • Hoofd financiën

Check de meerwaarde van deze tool met 6 vragen

De onderstaande vragen kunnen u helpen om te bepalen of de Tozo risicoscan voor u interessant is. Als u een of meerdere van de vragen in de onderstaande checklist met ‘nee’ moet beantwoorden dan kan de BUIG budgettool voor u interessant zijn. Na beantwoording van de eerste vraag, verschijnt automatisch de tweede vraag.

1. Ontvangt u aanvragen voor de Tozo regeling?
2. Hebt u zicht op belangrijke risico’s voor de bedrijfsvoering door Tozo?
3. Hebt u naast het aanvraagproces ook de backoffice en follow up georganiseerd?
4. Zijn processen en systemen voldoende ingericht?
5. Hebt u beleid ontwikkeld op toetsing en controle?
6. Bent u klaar voor de interne en externe verantwoording over de uitvoering?
Bekijk de uitslag

U heeft nog niet alles onder controle. Dit betekent dat de tool u zou kunnen helpen.

U geeft meerdere keren aan dat u een vraag met 'nee' moet beantwoorden. Dit betekent dat u voor een uitdaging staat. Onze tool kan u helpen om inzicht te krijgen in uw probleem.

U heeft alle vragen met 'nee' beantwoord. Deze tool is zeker interessant voor u en de werkzaamheden die u verricht.

U heeft alle vragen met 'ja' beantwoord. Het lijkt erop dat u alles onder controle heeft.

Wanneer voor u interessant?

Met de Tozo risicoscan krijgt u snel inzicht in de mate waarin uw gemeente in staat is om de Tozo regeling goed uit te voeren. Niet alleen aan ‘de voorkant’ maar juist ook aan ‘de achterkant’; in de backoffice. Zo voorkomt u een vervelende en mogelijk jarenlange nasleep en ziet u belangrijke risico’s niet over het hoofd. Op basis van de uitkomsten krijgt u aanknopingspunten voor acties en maatregelen gericht op beheersing van risico’s en de kwaliteit van uw organisatie.

Downloaden zonder registratie

Door het downloaden van een of meerdere bestanden gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van i-Kompas. Kijk hier voor meer informatie. U download de bestanden kosteloos en zonder registratie!

Op verzoek stellen wij een checklist voor Tozo (1 en 2) beschikbaar voor kwaliteits- en / of interne controledoeleinden. Deze checklist is overigens geïntegreerd in de beheersingstool Checkpoint-IC en kan via die weg ook separaat beschikbaar worden gesteld. 

Contact

Neem voor meer informatie over deze tool contact op met Jan-Dirk de Goeij

Het is mogelijk om de tool via een videoverbinding (bijvoorbeeld Teams) met onze adviseur door te nemen. Neem contact op en plan een afspraak voor persoonlijke uitleg over deze tool.

Informeer uw netwerk

Bent u tevreden over i-kompas en heeft de tool u geholpen bij uw vraagstuk? Informeer uw netwerk over deze website. Wij stellen het op prijs als u op uw linkedinpagina een positieve recensie plaatst. We hopen zoveel mogelijk professionals in de publieke sector te bereiken met onze gratis tools.

Ga naar Linkedin